Đồng ý gửi hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An tới UNESCO
Tại văn bản số 1382/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL thay mặt Chính phủ ký hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), gửi trình UNESCO xem xét đưa vào Danh mục Di sản thế giới.
 Hiện nay hồ sơ về danh thắng Tràng An đang được khẩn trương hoàn thiện với 3 tiêu chí nổi bật, được Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đánh giá cao về tính khoa học.
 
Quần thể danh thắng Tràng An có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự kiến tạo của vỏ trái đất, biến đổi khí hậu đã hình thành hàng trăm hang động... 
 
Với giá trị đặc biệt đó, quần thể danh thắng Tràng An đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 3 khu vực bảo tồn là Cố đô Hoa Lư; danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư./.
 
TIN KHÁC