VietJet Air khai thác đường bay mới Tp. Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur
VietJet Air thông báo khai thác đường bay mới Tp. Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur và ngược lại từ ngày 01/06/2016 như sau:

vietjet air khai thác chặng bay Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur

TIN KHÁC