Vietnam Airlines khuyến mại chặng bay Hà Nội - Bangkok // Hà Nội - Singapore
Giá vé khứ hồi chặng bay Hà Nội - Bangkok // Hà Nội - Singapore

Chặng bay :

1 . Hà Nội - Bangkok - Hà Nội

Giá khứ hồi : 40 USD

2 . Hà Nội - Singapore - Hà Nội

Giá khứ hồi : 80 USD

Thời gian xuất vé
15/10/2015 – 31/03/2016

Thời gian khởi hành
15/10/2015 – 31/03/2016

Thời gian dừng tối đa     
03 tháng
Đặt chỗ, xuất vé     

Chỗ phải được xác nhận trên toàn bộ hành trình. Vé phải được xuất tối thiểu 14 ngày trước ngày khởi hành

Hoàn/Hủy/Đổi : Trước ngày bay trên vé: Lệ phí 30 USD

Vào hoặc sau ngày bay ghi trên vé: Lệ phí 50 USD

Không áp dụng     

01/12/2015 – 04/01/2016

08/02/2016 – 15/02/2016

Ghi chú:
- Giá vé chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, phụ thu
- Vé có điều kiện kèm theo. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng
- Vé được bán tại các Phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines

TIN KHÁC